Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘rugăciune’

Doamne, fă din mine un instrument

Al împăcării dintre oameni.

Unde este ură, eu s-aduc iubire,

Unde e jignire, eu s-aduc iertare,

Unde-i dezbinare, să aduc unire.

Unde e greşeală, s-aduc adevărul.

Unde-i îndoială, eu s-aduc credinta.

Unde-i deznădejde, eu s-aduc speranţă,

Unde-i întuneric, eu să fac lumină,

Unde-i întristare, s-aduc bucurie,

O, Învăţător Divin,

Fă ca eu să caut

Nu atât să fiu mangâiat, cât să mmângâi eu pe altul,

Nu atât să fiu eu înţeles, cât să înţeleg eu pe altul,

Nu atât să fiu eu iubit, cât eu să iubesc pe altul,

Căci cine dăruieşte, acela primeşte.

Uitând de tine însuţi, să înţelegi pe altul,

Iertând pe altul, găseşti şi tu iertare.

Murind, învii la viaţă.

(Francisc din Assisi)

Reclame

Read Full Post »

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: Creşte-ţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul -Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta şi deci naşterea de fii, cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să Te milostiveşti asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruieşti. Umple-i de înţelepciune şi pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi să totdeauna să le fie călăuze şi povăţuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări în veci. Amin.

Read Full Post »