Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘rugăciuni’ Category

Doamne, fă din mine un instrument

Al împăcării dintre oameni.

Unde este ură, eu s-aduc iubire,

Unde e jignire, eu s-aduc iertare,

Unde-i dezbinare, să aduc unire.

Unde e greşeală, s-aduc adevărul.

Unde-i îndoială, eu s-aduc credinta.

Unde-i deznădejde, eu s-aduc speranţă,

Unde-i întuneric, eu să fac lumină,

Unde-i întristare, s-aduc bucurie,

O, Învăţător Divin,

Fă ca eu să caut

Nu atât să fiu mangâiat, cât să mmângâi eu pe altul,

Nu atât să fiu eu înţeles, cât să înţeleg eu pe altul,

Nu atât să fiu eu iubit, cât eu să iubesc pe altul,

Căci cine dăruieşte, acela primeşte.

Uitând de tine însuţi, să înţelegi pe altul,

Iertând pe altul, găseşti şi tu iertare.

Murind, învii la viaţă.

(Francisc din Assisi)

Reclame

Read Full Post »

Read Full Post »

Pr Nicolae Steinhardt – Emisiune Radio Lumina 29 septembrie 2009

Read Full Post »

14 Septembrie, zi de sărbătoare pentru creştinii ortodocşi. Înălţarea Sfintei Cruci.

Dat fiind faptul că această sărbătoare coincide cu începutul de an şcolar, preoţii rostesc în timpul sfintei liturghii rugăciuni pentru luminarea sufletelor şi minţilor tuturor celor ce merg la şcoală (putem spune chiar şi la grădiniţă), pentru primirea învăţăturilor celor bune de către elevi, pentru desăvârşirea spirituală a acestora, pentru formarea atitudinilor şi aptitudinilor care să -i ajute pe aceştia să devină utili societăţii.

Odată cu preoţii, avem datoria ca şi noi, părinţii, să ne rugăm pentru copiii noştri! Este drept, aşa cum îmi spunea cineva deunăzi, într-o lume în care tentaţiile şi grijile noastre sunt tot mai multe, mintea noastră este tot timpul ocupată cu ceva şi nu găsim răgazul să înălţăm o rugăciune către Dumnezeu. Reflectând la acest fapt, mi-am amintit de un cântec pe care l-am auzit de multe ori în copilărie, un cântec despre o servitoare, cântat la întâlnirile creştinilor din satul meu care făceau parte din Oastea Domnului. În mare, servitoarea era foarte ocupată cu treburile date de stăpânii ei şi nu avea timp de rugăciune, nu avea timp să stea efectiv în genunchi şi să rostească rugăciunile consacrate. Totuşi, ea se ruga permanent. Când spăla rufe, servitoarea spunea: „Aşa să-mi speli Doamne Sfinte haina sufletului meu!”  Când le călca, ea spunea: „Aşa să-mi netezeşti Doamne, spre ceruri, cărarea mea!”. Când făcea curat prin casă se ruga: „Aşa să-mi cureţi Doamne casa sufletului meu!

Cred că acesta poate fi un bun exemplu şi pentru noi, cei de astăzi, care suntem robiţi de multe griji, cu multe treburi, mai mult sau mai puţin importante. Dacă nu avem timp sau nu ne place să rostim o rugăciune din cărţile de rugăciuni (Rugăciunea părinţilor pentru copii) atunci ar trebui să urmăm şi noi exemplul servitoarei şi să ne rugăm pentru copiii noştri. Astfel, nu doar noi ne vom bucura şivom fi fericiţi ci şi ei şi totodată societatea în care ei vor trăi.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Citiţi  şi aici: despre „Marea putere a rugăciunii!”

Un an bun tuturor.

Read Full Post »

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe om din ţărână şi ai şi ai suflat în faţa lui suflare de viaţă şi, binecuvântându-l, ai zis: Creşte-ţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul -Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta şi deci naşterea de fii, cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să Te milostiveşti asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi-i dăruieşti. Umple-i de înţelepciune şi pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi să totdeauna să le fie călăuze şi povăţuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda şi preamări în veci. Amin.

Read Full Post »

ingeras

Înger, Îngeraşul meu,

Ce mi te-a dat Dumnezeu.

Eu sunt mic, tu fă-mă mare!

Eu sunt slab, tu fă-mă tare!

În tot locul mă-nsoţeşte

Şi de rele mă fereşte.

Amin.

Read Full Post »